อัญมณีจากเถ้าสัตว์เลี้ยง

สิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์คือ “ความทรงจำ”

หากความทรงจำกลายเป็นสิ่งล้ำค่าความสุขและรอยยิ้มจะปรากฏในทุกวันที่ได้เห็นและสัมผัส

เจมโมรีส์ ไทยแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเรื่องราว ความทรงจำ จากอัฐิและอินทรีย์สาร

ของสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก ให้กลายเป็นอัญมณี โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่จำลองกระบวนการกำเนิดพลอยตามธรรมชาติ และยังคง

เอกลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ ผ่านสีสัน รูปแบบ และขนาดของอัญมณี เปรียบได้กับตัวแทน

ที่ได้เห็นครั้งใด ก็สามารถนึกถึงเรื่องราวที่บันทึกไว้ในความทรงจำได้ทันที